مشخصات فردی و زندگینامه
نام:رضا
نام خانوادگی:حق پناه
پست الکترونیک:haghpanah@razavi.ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، علوم حدیث

زندگی نامه

سوابق تدریس

 

دروس تدریسی

 •  ادبیات عرب ( صرف، نحو، بلاغت).
 •  منطق.
 •  اصول فقه (معالم، اصول استنباط،اصول فقه مظفر، رسائل، کفایه).
 •  فقه (شرح لمعه، مکاسب).
 •  تفسیر (عمومی، تخصصی).
 • علوم حدیث (مصطلح الحدیث)
 •  رجال
 • نهج البلاغه.
 •  علوم حدیث.
 • تعلیم و تربیت.
 • آشنایی با فرق اسلامی. 

مراکز تدریس

 •  دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 •  مدارس علمیه عالی نواب، امام حسین (ع)، مجتمع حضرت ابوالفضل (ع)، امام حسن عسکری (ع).

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

 •  همکاری با مجله اندیشه حوزه دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت پژوهشگر از 81-76.
 •  همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی خراسان به عنوان روحانی رزمی.
 •  همکاری با بخش معارف اسلامی روزنامه قدس با سمت نویسنده از 73-70
 •  همکاری با سازمان ارتباطات بین الملل اسلامی در امر تبلیغ خارج از کشور.
 •  همکاری با معاونت امور روحانیون سازمان حج و زیارت در امر تبلیغ و روحانی کاروانهای حج.