گذری بر برخی از آرای فقهی استاد آیة الله معرفت (طاب ثراه)
46 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » زمستان 1386 - شماره 26 »(22 صفحه - از 109 تا 130)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی