جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن
44 بازدید
محل نشر: اندیشه حوزه » پاییز 1377 - شماره 14 »(26 صفحه - از 253 تا 278)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی